Tager #INAElectionObserverSOS

KIWARI dunya medsos keur rame ngoromongkeun sual tager. Contona, #INAElectionObeserverSOS. Tager anu dina danget ieu keur jadi trending topic atawa ceuk bahasa urang mah keur jadi sabiwir hiji, di sa alam dunya.

Loba pisan tager nu sok ditarulis dina Google+, WattAps, Twitter, Face Book, Instragram, atawa medsos lianna. Contona : #2019GantiPamajikan. #UingAnggerLalaki. Atawa, #2019GantiSendalCapit. Oge tager sejenna.

Ti baheula, tulisan anu make simbul tager geus aya. Dina bahasa Inggris disebutna hastag. Mimitina, eta teh mangrupakeun hiji simbul keur nunjukkeun momer. Misalna, #1. Hartina nomer 1.

Di Kanada, tager nelah ku istilah number sign (tanda nomer). Di luareun Amerika Kaler nyarebutna hash key (konci has). Tah, lamun di Indonesia disebutna tagar alias tanda pagar. Atawa mun ceuk urang Sunda mah tager, tanda pager.

Di nagara urang, mahabuna tulisan pondok anu marake tager, utamana saprak aya pilpres. #2019Ganti…., #2019Tetep…., #17AprilGoodBye…., #17AprilPilihNomor…., jeung sajabana.

Ngan bae, nyatana loba keneh nu can ngarti ngeunaan tager. Tager teh akronim atawa pondokna tina “tanda pager”. Simbul tager maksudna keur nandeskeun kalimah anu aya di hareupeunna.

#2019GantiPamajikan, lamun diteuleuman maknana, nandeskeun yen anu nulis dina taun 2019 boga tekad rek nyandung. #2019UingAnggerLalaki, hartina nandeskeun yen dina taun 2019 nu nulis moal  jadi bencong. #2019GantiSendalCapit, nandeskeun yen nu nulis sendal capitna geus butut. Numatak boga target, taun 2019 manehna rek ngagenti sendal capitna.

Balik deui kana #INAElectionObserverSOS. Tager ieu ngandung harti anu nulis keur nandeskeun yen pamilihan umum (pamilu) di nagara urang dina kaayana walurat. Oge nyangka yen institut anu ngalaksanakeunna teu merdika.

Tager #INAElectionObserverSOS, mimitina ditulis ku akun @Heraloebs jeung @MyNameNdon nu miharep pamilu nu adil kalayan aya panenget pamilu nu merdika. Nepi ka danget ieu tager eta masih jadi sabiwir hiji dina Google tur geus diklik leuwih ku 10 rebu urang.

Numutkeun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tager dipake keur pananda nu ngarujuk kana topik hiji kiriman status dina media sosial. Sahingga pesen anu make tager babari diteangan.

Numutkeun tulisan dina Blog Anashir, teger mineng dipake dina teknologi inpormasi keur nyorot harti husus. Taun 1978, Brian Kernighan jeung Dennis Ritchie make tager (#) dina bahasa pemrograman C.

Terus, tager dipake dina jaringan Internet Relay Chat (IRC) keur ngumpulkeun etiket jeung jejer.

Tager oge dipake keur nandaan pesen sorangan nu luyu jeung kumpulan nu tangtu tur jejer nu tangtu. Umumna, kabeh saluran atawa jejer nu aya di kabeh jaringan IRC dimimitian ku tager (#).

Tager beuki kawentar saprak dipake dina medsos Twitter. Chris Messina nu mimiti ngusulkeunna. Chris teh salah saurang pokrol alat hipu sumber kabuka (open source).

Tulisan munggaran Chris anu make tager dina Twitter unina kieu : “how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina (@chrismessina) August 23, 2007.

Saprak tanggal 2 Juli 2009, Twitter mimiti mere kaitan keur tager di sakabeh tweet kana hasil nu diteangan. Tahun 2010, Twitter ngawanohkeun “trending topic” dina kaca hareup Twitter nu ningalikeun tager paling kawentar. Kiwari sibul tager dipake di ampir sakabeh media sosial. (Dicutat tina rupa-rupa sumber)***


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here